Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Koncerty


19. máj 2022
Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nút...
22. apríl 2024
Tretí aprílový týždeň už tradične patril festivalu Bratislavské mestské dni. Hlavné námestie bolo vyhradené stánkom, ktoré vyzdobili základné umele...
20. máj 2022
ZUŠ Jána Albrechta po dvoch rokoch pripravila Rakúsko – Uhorský večer. Covidove obdobie preverilo životaschopnosť mnohých projektov – tento pandémi...
13. jún 2024
Slávnostným galakoncertom v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca vyvrcholili oslavy  35. výročie založenia školy.
09. september 2021
ZUŠ Jána Albrechta je poctená významnou udalosťou. Umelkyňa svetovej extra triedy Edita Gruberová súhlasila s tým, aby nová školská koncertná sála ...
17. október 2019
Spoločnosť Grant Thornton Consulting, k.s. oslovila ZUŠ Jána Albrechta s požiadavkou pripraviť koncert v rakúskom kultúrnom stredisku v centre Brat...
18. jún 2021
Vedeli by ste povedať, ktorý hudobný skladateľ má v roku 2021 výročie narodenia/úmrtia?
08. apríl 2024
Súčasťou osláv výročia školy bola aj návšteva domu, kde žil a pôsobil Jána Albrecht, ktorého meno naša škola nesie
16. november 2021
Bianca Belicová zahrala na otvorení výstavy Ruské bábiky v ľudových a svetských krojoch 17.-19. storočia.
17. jún 2019
Žiaci ZUŠ I. Hurníka z Prahy na spoločnom bratislavskom koncerte so ZUŠ J. Albrechta.
04. jún 2016
ZUŠ Jána Albrechta zorganizovala Rakúsko - Uhorský večer. Išlo o spoločný koncert na ktorom vystúpia žiaci základných umeleckých škôl z Rakúska, Ma...
11. december 2021
Pozývame vás do Sály Edity Gruberovej, kde budeme spomínať na túto bratislavskú rodáčku a jednu z najuznávanejších svetových speváčok, ktorá by sa ...
23. február 2024
Stredy už tradične patria v ZUŠ Jána Albrechta školským koncertom.  Predposledná februárová streda bola venovaná spomienkam na významného...
28. september 2016
Bratislavské ZUŠ dostali dar v hodnote 100 000 eur. Presne toľko stáli nové hudobné nástroje, ktoré mohli školy nakúpiť pre svojich žiakov.
13. máj 2022
ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 v Bratislave po zrušení pandemických opatrení obnovuje naplno svoje aktivity. Po takmer dvoch rokoch škola o...
22. január 2024
Pedagógovia ZUŠ J. Albrechta sa rozhodli zorganizovať učiteľský koncert. Svojim žiakom a ich rodičom sa predstavili ako koncertní umelci. ...
08. november 2015
Iba niekoľko dní po návrate z Kodane koncertovali naši žiaci v Slovenskom inštitúte vo Viedni.
25. jún 2021
Youtube premiéra o 17:00
21. október 2017
ZUŠ J. Albrechta má za sebou úspešnú misiu v Prahe. Predstavila tam skladby slovenských autorov a pražským kolegom venovali slovenskú hudobnú liter...

Hore