Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Projekty


03. november 2012
Bratislava - Helsinki, alebo kultúrne krížom - krážom Európou.
18. jún 2014
Zahraničné cesty škola dokumentuje a má vyhotovené audiovizuálne záznamy.
08. november 2015
Úspešné koncerty v Kodani, prijatie u veľvyslanca, prehliadka pamätihodnosti mesta - to sú základné body naiej cesty do Dánska.
04. jún 2016
ZUŠ Jána Albrechta zorganizovala Rakúsko - Uhorský večer. Išlo o spoločný koncert na ktorom vystúpia žiaci základných umeleckých škôl z Rakúska, Ma...
15. máj 2015
Naši žiaci a budúci študenti Kráľovskej hudobnej akadémie v Kodani na spoločnom koncerte.
19. jún 2014
Úspešný projekt Géniovia na Dunaji mal svoje pokračovanie.
08. november 2015
Iba niekoľko dní po návrate z Kodane koncertovali naši žiaci v Slovenskom inštitúte vo Viedni.
21. október 2017
ZUŠ J. Albrechta má za sebou úspešnú misiu v Prahe. Predstavila tam skladby slovenských autorov a pražským kolegom venovali slovenskú hudobnú liter...
25. november 2019
Päť dní v Lisabone, stretnutie s veľvyslancom, dva koncerty plné hudby.
22. august 2019
Škola samozrejme nie je cestovná agentúra, ale talentovaní žiaci majú príležitosti spoznávať Európu a jej kultúru.

Hore