Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Na cestách


03. november 2012
Bratislava - Helsinki, alebo kultúrne krížom - krážom Európou.
21. september 2017
Zapojenie ZUŠ do naštudovania opery v Rakúsku považuje vedenie školy za veľkú česť a príležitosť ukázať svoje kvality
18. jún 2014
Zahraničné cesty škola dokumentuje a má vyhotovené audiovizuálne záznamy.
08. november 2015
Úspešné koncerty v Kodani, prijatie u veľvyslanca, prehliadka pamätihodnosti mesta - to sú základné body naiej cesty do Dánska.
08. november 2015
Iba niekoľko dní po návrate z Kodane koncertovali naši žiaci v Slovenskom inštitúte vo Viedni.
21. október 2017
ZUŠ J. Albrechta má za sebou úspešnú misiu v Prahe. Predstavila tam skladby slovenských autorov a pražským kolegom venovali slovenskú hudobnú liter...
22. august 2019
Škola samozrejme nie je cestovná agentúra, ale talentovaní žiaci majú príležitosti spoznávať Európu a jej kultúru.

Hore