Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Hudobný odbor


13. jún 2024
Rok osláv Školský rok 2023/24 sa niesol v znamení osláv 35. výročia vzniku školy. Toto výročie sme si pripomínali na podujatiach, ktoré postupne pr...
30. november 2021
ZUŠ Jána Albrechta pripravila opäť pre Vás hudobné prekvapenia na každý deň do Vianoc.
06. apríl 2022
Pripravili sme pre Vás videopomôcku, ktorá je stručným návodom, ako má žiak doma cvičiť, na čo si má dávať pozor a čomu sa má vyhnúť.
19. máj 2022
Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nút...
03. november 2012
Bratislava - Helsinki, alebo kultúrne krížom - krážom Európou.
22. apríl 2024
Tretí aprílový týždeň už tradične patril festivalu Bratislavské mestské dni. Hlavné námestie bolo vyhradené stánkom, ktoré vyzdobili základné umele...
26. apríl 2023
ZUŠ Jána Albrechta sa aj tento rok aktívne zapojila do 20. ročníka Bratislavských mestských dní.
20. máj 2022
ZUŠ Jána Albrechta po dvoch rokoch pripravila Rakúsko – Uhorský večer. Covidove obdobie preverilo životaschopnosť mnohých projektov – tento pandémi...
13. jún 2024
Slávnostným galakoncertom v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca vyvrcholili oslavy  35. výročie založenia školy.
09. september 2021
ZUŠ Jána Albrechta je poctená významnou udalosťou. Umelkyňa svetovej extra triedy Edita Gruberová súhlasila s tým, aby nová školská koncertná sála ...
21. september 2017
Zapojenie ZUŠ do naštudovania opery v Rakúsku považuje vedenie školy za veľkú česť a príležitosť ukázať svoje kvality
17. október 2019
Spoločnosť Grant Thornton Consulting, k.s. oslovila ZUŠ Jána Albrechta s požiadavkou pripraviť koncert v rakúskom kultúrnom stredisku v centre Brat...
22. apríl 2023
Sedemnásty ročník medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach aj s účasťou ZUŠ Jána Albrechta.
18. jún 2014
Zahraničné cesty škola dokumentuje a má vyhotovené audiovizuálne záznamy.
18. jún 2021
Vedeli by ste povedať, ktorý hudobný skladateľ má v roku 2021 výročie narodenia/úmrtia?
08. apríl 2024
Súčasťou osláv výročia školy bola aj návšteva domu, kde žil a pôsobil Jána Albrecht, ktorého meno naša škola nesie
08. november 2015
Úspešné koncerty v Kodani, prijatie u veľvyslanca, prehliadka pamätihodnosti mesta - to sú základné body naiej cesty do Dánska.
16. november 2021
Bianca Belicová zahrala na otvorení výstavy Ruské bábiky v ľudových a svetských krojoch 17.-19. storočia.

Hore