Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

23. august 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Zo života Jána Albrechta


Bratislavský rodák, syn hudobného skladateľa Alexandra Albrechta.

Študoval hru na husliach na bratislavskom konzervatóriu, neskôr violu na VŠMU v Bratislave. Pôsobil ako pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, na konzervatóriu a VŠMU v Bratislave. Založil a dlhé roky viedol súbor starej hudby Musica Aeterna. Popri bohatej hudobnej editorskej činnosti publikovaj aj eseje o výtvarnom umení.

 

Celoživotná práca Jána Albrechta bola ocenená udelením docentúry a profesúry. Bratislavský hudobník, ako sa sám v poslednej publikácii nazval, odišiel na večný odpočinok 20. novembra 1996. Mesiac nato udelilo Mestské  zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy prof. Jánovi Albrechtovi  za jeho celoživotné dielo Cenu hlavného mesta SR Bratislavy in memoriam.

KNIHY:

  • Podoby a premeny barokovej hudby. Opus, Bratislava
  • Eseje o umení. Opus, Bratislava
  • Človek a umenie. Národné hudobné centrum, Bratislava
  • Spomienky bratislavského hudobníka. Vydavateľstvo PT, Bratislava
  • Duchovný svet krásy. PT Verlag, Bratislava

Hudobný skaldateľ V. Godár o A. Albrechtovi:

„Hansi – tento neopísateľný unikátny meteorit ľudskosti, ktorý nám všetkým vedel poľudštiť  nielen dusivú atmosféru normalizácie, či časté krízy našich muzikantských štúdií, pri každom z nás stál ako opora a nezištný priateľ v akejkoľvek životnej situácii. Tento „rektor univerzity na Kapitulskej“ nám otváral svet hudby, ktorý je úzkymi nitkami spojený nielen so svetom ostatných umení, ale aj s najhlbšou ľudskou podstatou.“


23. august 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.