Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

24. august 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Školské novinky


Do nového školského roka vstupuje ZUŠ J. Albrechta s viacerými novinkami.  Tie by mali zabezpečiť rýchlejšiu a prehľadnejšiu informovanosť o živote školy. Novinkou je aj nové logo.

Novinky zavádzame v  roku, kedy ZUŠ J. Albrechta oslavuje 35. výročie vzniku školy. Prvou a pravdepodobne aj najzásadnejšou novinou je nová web stránka školy s moderným dizajnom. Našim cieľom je, aby ste sa na nej vedeli rýchlejšie orientovať a veľmi jednoducho nájsť všetko to, čo potrebujete.

Nové domény

Okrem toho sme zaregistrovali aj dve nové domény. Prvou je musicacamerata.sk, ktorá je venovaná celoslovenskej súťaži v komornej hre Musica Camerata Ján  Albrecht. Nájdete tam stanovy súťaže a všetky potrebné informácie vrátane archívu minulých ročníkov súťaže.  Podobný obsah má aj druhá naša doména zlataklapka.sk. V tomto prípade ide o celoslovenskú súťaž v  audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže.

Nové logo

ZUŠ Jána Albrechta vstupuje do nového školského roka   aj s novým logom. Jeho autorom je Mgr. art. Marek Kianička, ktorý s našou školou dlhodobo spolupracuje najmä pri organizácii dvoch celoštátnych súťaží.

Marek Kianička sa dlhodobo venuje grafickému dizajnu. Vytvoril vizuály pre projekty a edície Slovenského filmového ústavu v Bratislave. Spolupracuje s festivalmi Anasoft litera, Next, Protéza, Febiofest, Projekt 100 a venuje sa aj knižnej grafike. Typograficky upravil knižné tituly viacerých vydavateľstiev (Petrus, Artforum), ale aj galérií a múzeí. Venuje sa i plagátovej tvorbe, tvorbe logotypov a vizuálnych identít. Magisterské štúdium v odbore grafika ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislav, kde ďalej pokračoval v doktorandskom štúdiu. . Je taktiež absolventom magisterského štúdia, odbor grafický dizajn, na Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, Veľká Británia.

Dokument o 35 ročnej histórii školy

Nový školský rok štartujeme aj premiérou dokumentu o 35 ročnej histórii školy. Jeho autori využili bohatý obrazový archív najmladšieho odboru školy, ktorým je Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V dokumente uvidíte osobnosti slovenskej kultúry. Spomeňme napríklad fotografa Kamila  Vyskočila, Aliho Brezovského, alebo Aloisa Boudu. 

 

Do nového školského roka vstupuje ZUŠ J. Albrechta s viacerými novinkami.  Tie by mali zabezpečiť rýchlejšiu a prehľadnejšiu informovanosť o živote školy. Novinkou je aj nové logo.

Novinky zavádzame v  roku, kedy ZUŠ J. Albrechta oslavuje 35. výročie vzniku školy. Prvou a pravdepodobne aj najzásadnejšou novinou je nová web stránka školy s moderným dizajnom. Našim cieľom je, aby ste sa na nej vedeli rýchlejšie orientovať a veľmi jednoducho nájsť všetko to, čo potrebujete.

Nové domény

Okrem toho sme zaregistrovali aj dve nové domény. Prvou je musicacamerata.sk, ktorá je venovaná celoslovenskej súťaži v komornej hre Musica Camerata Ján  Albrecht. Nájdete tam stanovy súťaže a všetky potrebné informácie vrátane archívu minulých ročníkov súťaže.  Podobný obsah má aj druhá naša doména zlataklapka.sk. V tomto prípade ide o celoslovenskú súťaž v  audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže.

Nové logo

ZUŠ Jána Albrechta vstupuje do nového školského roka   aj s novým logom. Jeho autorom je Mgr. art. Marek Kianička, ktorý s našou školou dlhodobo spolupracuje najmä pri organizácii dvoch celoštátnych súťaží.

Marek Kianička sa dlhodobo venuje grafickému dizajnu. Vytvoril vizuály pre projekty a edície Slovenského filmového ústavu v Bratislave. Spolupracuje s festivalmi Anasoft litera, Next, Protéza, Febiofest, Projekt 100 a venuje sa aj knižnej grafike. Typograficky upravil knižné tituly viacerých vydavateľstiev (Petrus, Artforum), ale aj galérií a múzeí. Venuje sa i plagátovej tvorbe, tvorbe logotypov a vizuálnych identít. Magisterské štúdium v odbore grafika ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislav, kde ďalej pokračoval v doktorandskom štúdiu. . Je taktiež absolventom magisterského štúdia, odbor grafický dizajn, na Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, Veľká Británia.

Dokument o 35 ročnej histórii školy

Nový školský rok štartujeme aj premiérou dokumentu o 35 ročnej histórii školy. Jeho autori využili bohatý obrazový archív najmladšieho odboru školy, ktorým je Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V dokumente uvidíte osobnosti slovenskej kultúry. Spomeňme napríklad fotografa Kamila  Vyskočila, Aliho Brezovského, alebo Aloisa Boudu. 

 


24. august 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.