Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Informácie


24. august 2023
Školné a spôsob úhrady Výška školného sa v tomto školskom roku mení. Upravil ho náš zriaďovateľ, ktorým je bratislavský magistrát. Urobi...
24. august 2023
Do nového školského roka vstupuje ZUŠ J. Albrechta s viacerými novinkami.  Tie by mali zabezpečiť rýchlejšiu a prehľadnejšiu informovanos...
29. apríl 2024
Talentové skúšky na ZUŠ J. Albrechta budú v tomto školskom roku 20. 5. od 14:00 – 18:00 hod v priestoroch ZUŠ J. Albrechta na Topoľčianskej 15.
24. august 2023
Na základe upozornení a pripomienok rodičov a učiteľov školy prijalo riaditeľstvo ZUŠ J. Albrechta opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť nerušené...
24. august 2023
Školské brány v ZUŠ Jána Albrechta sa otvoria 4. septembra 2023 o 14:00 hod. Vtedy sa zároveň začína zápis novoprijatých žiakov a zadeľovanie hodín...

Hore