Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Hostia


03. november 2012
Bratislava - Helsinki, alebo kultúrne krížom - krážom Európou.
17. jún 2019
Žiaci ZUŠ I. Hurníka z Prahy na spoločnom bratislavskom koncerte so ZUŠ J. Albrechta.
15. máj 2015
Naši žiaci a budúci študenti Kráľovskej hudobnej akadémie v Kodani na spoločnom koncerte.
19. jún 2014
Úspešný projekt Géniovia na Dunaji mal svoje pokračovanie.

Hore