Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Predstavenia


10. apríl 2024
Nedokonalosť je dokonalá.
01. február 2024
Veríte na anjelov strážnych? Žiaci žijúci v rybárskom mestečku nacvičujúci vianočné predstavenie medzi sebou rozvíria spor o existencii „Ježiška“,...
23. jún 2022
Pouličné divadlo s flautovým triom kočovalo po Prešporku
24. január 2024
Prečo byť nespokojný? Pán Zlostný sa neprestajne zlostí na celé svoje okolie, hoci na to nemá dôvod. Zmení ho nečakaná a podivuhodná cesta počas š...
26. jún 2022
Stačí hodiť kockou...
01. december 2022
Čarovné mikulášske legendy...
13. február 2024
35. výročie ZUŠ J. Albrechta sme oslávili v LDO s inscenáciou Lampa
13. december 2022
Zima je už tu! Pripravili ste sa na ňu?
23. jún 2022
Od zvieratiek sa možno mnoho naučiť
26. jún 2022
Kniha džunglí na vlastnej koži
23. jún 2022
Rozprávky (nielen) dvoch dcér
19. december 2023
Predstavenie Vianočná spomienka a narodenie dieťatka sa uskutočnilo 19. 12. 2023 o 17.00 hod v divadelnej sále Základnej umeleckej školy Jána Albre...

Hore