Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#súťaž


25. jún 2021
Literárno-dramatický odbor uskutočnil 16.6.2021 internú recitačnú súťaž JA a moja recitácJA! Súťaž prebehla vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosf...
21. jún 2021
Naša žiačka získala 1. miesto

Hore