Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

Hudobný odbor

Medzi najúspešnejšie aktivity hudobného odboru patrí organizácia celoslovenskej súťaže v komornej hre Musica Camerata Ján Albrecht. V kronike školy patrí čestné miesto medzinárodnému projektu Géniovia na Dunaji. Spolu so Slovenským komorným orchestrom B. Warchala hrali mladí sólisti z 5 krajín hudbu viedenských klasikov. Výrazne zastúpenie má hudobný odbor na súťaži Talent Prahy V. Na koncerte víťazov tam tradične vystupuje ako hosť žiak našej školy, ktorý hrá s Pražskou filharmóniou pod taktovkou Leoša Swarovského.