Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

O nás

Vitajte v ZUŠ Jána Albrechta

Ďakujeme, že ste návštevou našej web stránky vstúpili do ZUŠ Jána Albrechta. Vitajte. Začnime teda prehliadku našej školy, ktorá je tu pre vás a vaše deti od školského roku 1988/1989.

ZUŠ Jána Albrechta vznikla v turbulentnom období plného zmien v celej spoločnosti. Tak, ako sa vyvíjala spoločnosť, technológie, vyvíjala sa aj naša škola. Jej život zásadne ovplyvnilo niekoľko rozhodnutí.

Zlomové body v živote školy

Prvým zlomovým bodom bolo rozhodnutie ministerstva školstva, ktoré v roku 2004 udelilo škole čestný názov ZUŠ Jána Albrechta. Žiaci vo svojom dokumente Jána Albrechta nazvali učiteľom z obývačky.

Po získaní čestného titulu začala škola organizovať celoslovenskú súťaž v komornej hre pod názvom Musica Camerata Ján Albrecht. Predsedom poroty sa stal žiak Jána Albrechta a dlhoročný vedúci umeleckého súboru Musica Aeterna Ján Zajíček. Súťaž sa postupne dostala aj do povedomia médií.

Druhým  zlomovým bodom bol pre školu projekt V záhrade rozprávok z roku 2007. Pracovalo na ňom viac ako dvesto detí spolu so zdravotne postihnutými kamarátmi. Celovečerné vystúpenie na motívy rozprávok H. Ch. Andersena pripravili žiaci  z hudobného, výtvarného, tanečného aj literárno–dramatického odboru. Po tomto veľmi úspešnom projekte sa Tibor  Bártfay rozhodol darovať škole zmenšený model sochy H. Ch. Andersena. Na základe tohto modelu dánska Kráľovská akadémia udelila súhlas na vystavenie sochy na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí. Na odhalení modelu bol v škole prítomný aj samotný Tibor Bártfay.

Tretím míľnikom pre školu bolo založenie Odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (AMT). ZUŠ Jána Albrechta bola prvá na Slovensku, kde takýto odbor vznikol. Krátko na to, sa škola rozhodla organizovať už druhú celoslovenskú súťaž. Tentokrát v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže. Súťaž, ktorá sa pôvodne volala Slovenský detský Oskar,  sme neskôr premenovali na Zlatú klapku. Okamžite si podmanila celé Slovensko a stala sa mediálne známou. Po nultom ročníku sa veľmi rýchlo dostala aj do Slovenského národného divadla, kde bol jeden z prvých galavečerov s vyhlásením výsledkov súťaže.

Kultúra medzi panelákmi

ZUŠ J. Albrechta sa postupne stala  centrom kultúry medzi petržalskými panelákmi.

V škole nájdete  Galériu  Kamila Vyskočila s cyklom fotografií Videl som hudbu.

Jazzová legenda Alois Bouda pripravil so školskou kapelou swingový večer.

Ali Brezovský daroval škole svoje celoživotné dielo. Edita Gruberová dala súhlas na to, aby sa po nej volala koncertná sála. Teraz v nej nájdete aj jej rukopis.

Medzi úspešné podujatia  škola zaraďuje aj medzinárodný koncert Géniovia na Dunaji, ktorý vznikol aj vďaka spolupráci so Slovenským komorným orchestrom B. Warchala. Ten odštartoval niekoľko rokov trvajúci projekt 4 krajín pod názvom Rakúsko – uhorský večer.

Nové technológie a vyučovacie metódy

S príchodom internetu a vývojom technológií sa menil aj spôsob vyučovania. Škola podporuje medziodborovú spoluprácu. Máme dva výtvarné ateliéry, vlastné divadlo JA, dve koncertné a dve tanečné sály. Vydali sme autorskú knihu v printovej aj podkastovej verzii, a tiež aj ako videoknihu pod názvom Zajačik Zuškáčik.

Máme aj vlastnú hymnu spracovanú ako videoklip Keď zazvoní.

Ste vítaní

Toto všetko a ešte veľa ďalšieho môžete vy, respektíve vaše deti robiť spolu s nami.  Vstúpte do rodiny takmer 850 člennej rodiny našich žiakov, o ktorých sa stará približne päťdesiatka učiteľov. Ste vítaní.

Lucia Celecová

riaditeľka ZUŠ Jána Albrechta

Imprint