Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Výtvarný odbor


13. jún 2024
Rok osláv Školský rok 2023/24 sa niesol v znamení osláv 35. výročia vzniku školy. Toto výročie sme si pripomínali na podujatiach, ktoré postupne pr...
30. november 2021
ZUŠ Jána Albrechta pripravila opäť pre Vás hudobné prekvapenia na každý deň do Vianoc.
19. máj 2022
Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nút...
22. apríl 2024
Tretí aprílový týždeň už tradične patril festivalu Bratislavské mestské dni. Hlavné námestie bolo vyhradené stánkom, ktoré vyzdobili základné umele...
04. december 2021
Žiaci našej školy vytvorili vianočné ozdoby pre podujatie organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, v spolupráci s Hlavným mes...
13. jún 2024
Slávnostným galakoncertom v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca vyvrcholili oslavy  35. výročie založenia školy.
21. september 2017
Zapojenie ZUŠ do naštudovania opery v Rakúsku považuje vedenie školy za veľkú česť a príležitosť ukázať svoje kvality
13. jún 2024
Módna prehliadka mala v škole v jej 35 ročnej histórii premiéru.
08. apríl 2024
Súčasťou osláv výročia školy bola aj návšteva domu, kde žil a pôsobil Jána Albrecht, ktorého meno naša škola nesie
13. jún 2024
Škola má za 35 rokov svojej existenciu rad absolventov, ktorí sa presadili v odbore, ktorý študovali na našej škole.
29. apríl 2024
Talentové skúšky na ZUŠ J. Albrechta budú v tomto školskom roku 20. 5. od 14:00 – 18:00 hod v priestoroch ZUŠ J. Albrechta na Topoľčianskej 15.
15. marec 2023
Justiho sieň, Primaciálny palác
08. december 2021
Práce žiakov výtvarného odboru na ZUŠ Jána Albrechta v šk. roku 2021/2022

Hore