Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

13. jún 2024

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.


Slávnostným galakoncertom v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca vyvrcholili oslavy  35. výročie založenia školy.

Škole zagratulovali  členovia viacerých diplomatických zborov pôsobiacich na Slovensku, partnerské školy z Dánska, Rakúska, Maďarska a Českej republiky a zástupcovia zriaďovateľa, ktorým je bratislavský Magistrát.

Vyvrcholením koncertu bola  premiéra skladby Tomáša Rojčeka - Cantate Dominum pre zbor a orchester, ktorú predviedli žiaci ZUŠ Jána Albrechta spolu s partnerskou školou Jaroslava Kvapila z Brna.


Foto: Kristína Dzuríčková

001koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
002koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
003koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
004koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
005koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
006koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
007koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
008koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
009koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
010koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
011koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
012koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
013koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
014koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
015koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
016koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
017koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
018koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
019koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
020koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
021koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
022koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
023koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
024koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
025koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
026koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
027koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
028koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
029koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
030koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
031koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
032koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
033koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
034koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
035koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
036koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
037koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
038koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
039koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
040koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
041koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
042koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
043koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
044koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
045koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
046koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
047koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
048koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
049koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
050koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
051koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova
052koncert-35-zrkadlovka@kristina dzurickova13. jún 2024

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.