Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#35.výročie ZUŠ


13. jún 2024
Slávnostným galakoncertom v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca vyvrcholili oslavy  35. výročie založenia školy.
13. február 2024
35. výročie ZUŠ J. Albrechta sme oslávili v LDO s inscenáciou Lampa
13. jún 2024
Módna prehliadka mala v škole v jej 35 ročnej histórii premiéru.
08. apríl 2024
Súčasťou osláv výročia školy bola aj návšteva domu, kde žil a pôsobil Jána Albrecht, ktorého meno naša škola nesie
13. jún 2024
Škola má za 35 rokov svojej existenciu rad absolventov, ktorí sa presadili v odbore, ktorý študovali na našej škole.

Hore