Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Literárno-dramatický odbor


09. jún 2023
Nazrite s nami do čarovného zákulisia skutočného cirkusu, kde jeho principál Ferdinand rieši náročný problém.
13. jún 2024
Rok osláv Školský rok 2023/24 sa niesol v znamení osláv 35. výročia vzniku školy. Toto výročie sme si pripomínali na podujatiach, ktoré postupne pr...
10. apríl 2024
Nedokonalosť je dokonalá.
30. november 2021
ZUŠ Jána Albrechta pripravila opäť pre Vás hudobné prekvapenia na každý deň do Vianoc.
25. marec 2024
Žiaci LDO čítali Andersenove rozprávky v Bibiane
01. február 2024
Veríte na anjelov strážnych? Žiaci žijúci v rybárskom mestečku nacvičujúci vianočné predstavenie medzi sebou rozvíria spor o existencii „Ježiška“,...
15. jún 2023
V každom poškolákovi sa skrýva anjel
19. máj 2022
Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nút...
12. jún 2023
Aj strašidlá vedia byť priateľské
05. december 2021
Aj tento rok našu ZUŠ Jána Albrechta navštívil Mikuláš a priniesol aj krásny netradičný darček.
23. jún 2022
Pouličné divadlo s flautovým triom kočovalo po Prešporku
24. január 2024
Prečo byť nespokojný? Pán Zlostný sa neprestajne zlostí na celé svoje okolie, hoci na to nemá dôvod. Zmení ho nečakaná a podivuhodná cesta počas š...
25. jún 2021
Literárno-dramatický odbor uskutočnil 16.6.2021 internú recitačnú súťaž JA a moja recitácJA! Súťaž prebehla vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosf...
20. jún 2023
Legenda so šťastným koncom

Hore