Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

19. máj 2022

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Boli sme súčasťou podujatia Bratislavské mestské dni.


V uliciach  pochodovala dobová obrana mesta v historických uniformách. Symbolicky otvorila brány mesta. Tí, ktorí prišli na otvorenie mestských brán, si mohli vypočuť, aké pravidlá platili v minulosti. Dozvedeli sa napríklad to, že pred vstupom do mesta museli všetci odovzdať nože, aký trest čakal na nepoctivých predavačov a podobne.

Brány mesta sa symbolicky otvorili a potom už nič nebránilo voľnej zábave. Na Hlavnom námestí sa o ňu starali predovšetkým žiaci bratislavských ZUŠ. Tie vytvorili aj celodenný koncertný  maratón v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
 
Mesto pripravilo jazdu historickými električkami, kŕmenie zvieratiek, divadelné predstavenia aj spoločenské hry.

19. máj 2022

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.