Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

15. jún 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.


V každom poškolákovi sa skrýva anjel

Šikana na škole je súčasťou každodennej reality a predstava pomsty zase súčasťou každodennej fantázie šikanovaných. V oboch rovinách tak môže zanechať vážne následky. Čo ak by sa však vysnívaná pomsta stala skutočnosťou? Naozaj by priniesla uspokojenie? Je spravodlivé a správne odplácať sa zlom za zlé? Kto si zaslúži trest a kto odpustenie?
O tom sa rozhodne po škole, kde sa stretávajú predátori školských chodieb spolu so svojimi „obeťami“, aby sa hrou „osudu“ naživo ocitli v obľúbenej hre Mestečko Palermo. Čo ich naučí skúsenosť, v ktorej si strany „zla“ a „dobra“ vymenia? Stanú sa z nich „anjelici poškoláci“ alebo je to len zbožné prianie?

Premiéra: 15. 6. 2023 o 18:30 v Divadle JA

Osoby a obsadenie
Aďa: Greta Angyalová
Simona: Dorota Benianová
Sebastián: Jakub Gregáň
Emma: Katarína Horňanská
Izabela: Alexandra Jambrichová
Vivienne: Sára Kontárová
Maggie: Amelie Gonzales Lemus
Dara: Alexandra Lesneková
Klára: Alžbeta Olosová
Vanessa: Lujza Páneková
Samuel: Peter Smrek
Hlas Osudu: Milan Spodniak a. h.

Scenár, réžia a ped. vedenie
PhDr. Mgr. art. Zuzana Spodniaková, PhD.

Hudobná dramaturgia a svetelný dizajn
Mgr. art. Milan Spodniak

02 Anjelici poskolaci
03 Anjelici poskolaci
04 Anjelici poskolaci
05 Anjelici poskolaci
07 Anjelici poskolaci
09 Anjelici poskolaci
11 Anjelici poskolaci
13 Anjelici poskolaci
15 Anjelici poskolaci
17 Anjelici poskolaci
18 Anjelici poskolaci
20 Anjelici poskolaci
21 Anjelici poskolaci
22 Anjelici poskolaci
23 Anjelici poskolaci
24 Anjelici poskolaci


15. jún 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.