Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Talentové skúšky


29. apríl 2024
Talentové skúšky na ZUŠ J. Albrechta budú v tomto školskom roku 20. 5. od 14:00 – 18:00 hod v priestoroch ZUŠ J. Albrechta na Topoľčianskej 15.

Hore