Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

23. február 2024

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Spomienka na Jána Cikkera


Stredy už tradične patria v ZUŠ Jána Albrechta školským koncertom.  Predposledná februárová streda bola venovaná spomienkam na významného slovenského skladateľa Jána Cikkera. Hosťom večera bola klaviristka Sylvia Čápová – Vizváryová, ktorá s maestrom Cikkerom dlhé roky spolupracovala.

Spomienka na maestra Cikkera. Tak pomenovali koncert, na ktorom sa nie len hralo, ale predovšetkým spomínalo. Čítali sa listy, ktoré Ján Cikker  ešte ako dieťa písal Ježiškovi. Zoznam vecí, ktoré chcel malý „Janči“ na Vianoce pod stromček bol veľmi milý. Zaujímavá bola jeho korešpondencia so svojou mamou v dospelosti. Tú  uchovávajú v múzeu  na bratislavských Palisádach, ktoré je pomenované po Jánovi Cikkerovi.

Vzácne boli informácie od klaviristky Sylvie Čápovej – Vizváryovej, ktorá s Jánom Cikkerom spolupracovala od svojich študentských čias. Z prvej ruky sme sa dozvedeli ako sa jeho hudba dostala do zahraničia, alebo aké mal pripomienky k interpretácii svojej skladby Tatranské potoky.

Na koncerte vystúpili žiaci ZUŠ so skladbami, ktoré Ján Cikker napísal pre deti. Na spomienkovom večere zaznela aj jeho  úprava ľudovej piesne Kopala studienku. Žiaci v tejto pesničke samozrejme spoznali dnešnú slovenskú štátnu hymnu.

Večer venovaný spomienkam na  Jána Cikkera bol príjemným spestrením školských koncertov a zároveň ukážkou toho, že dejiny hudby a hudobná náuka sa dajú vysvetliť  atraktívnym a spôsobom, vďaka ktorému si žiaci zapamätajú oveľa viac ako na tradičnej hodine teórie.

Foto: Martin Hnat

001cikker spomienka capova 2024@martin hnat
002cikker spomienka capova 2024@martin hnat
003cikker spomienka capova 2024@martin hnat
004cikker spomienka capova 2024@martin hnat
005cikker spomienka capova 2024@martin hnat
006cikker spomienka capova 2024@martin hnat
007cikker spomienka capova 2024@martin hnat
008cikker spomienka capova 2024@martin hnat
009cikker spomienka capova 2024@martin hnat
010cikker spomienka capova 2024@martin hnat
011cikker spomienka capova 2024@martin hnat
012cikker spomienka capova 2024@martin hnat
013cikker spomienka capova 2024@martin hnat
014cikker spomienka capova 2024@martin hnat
015cikker spomienka capova 2024@martin hnat
016cikker spomienka capova 2024@martin hnat
017cikker spomienka capova 2024@martin hnat
018cikker spomienka capova 2024@martin hnat
019cikker spomienka capova 2024@martin hnat
020cikker spomienka capova 2024@martin hnat

 


23. február 2024

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.