Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

22. január 2024

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Učitelia na pódiu


Pedagógovia ZUŠ J. Albrechta sa rozhodli zorganizovať učiteľský koncert. Svojim žiakom a ich rodičom sa predstavili ako koncertní umelci. 

Koncertné výkony učiteľov museli presvedčiť rodičov, že ich deti sú v správnych rukách. Ukázali virtuózne čísla, úpravy známych piesní a tiež vlastné skladby. K tomu všetkému namiešali aj uvoľnenú improvizáciu, ktorá pomohla vytvoriť v koncertnej miestnosti pohodovú atmosféru.

My sme učiteľov pýtali, či sa pred vystúpením viac obávali svojich žiakov, alebo riaditeľky. Ich odpovede vás možno prekvapia. Dozviete sa ich v príspevku, na ktorom pracovali žiaci AMT.

Koncert bol v škole januárovou udalosťou číslo 1. Keďže nešlo o bežnú udalosť, rozhodli sme sa pripraviť záznam celého koncertu.

Pedagógovia ZUŠ J. Albrechta sa rozhodli zorganizovať učiteľský koncert. Svojim žiakom a ich rodičom sa predstavili ako koncertní umelci. 

Koncertné výkony učiteľov museli presvedčiť rodičov, že ich deti sú v správnych rukách. Ukázali virtuózne čísla, úpravy známych piesní a tiež vlastné skladby. K tomu všetkému namiešali aj uvoľnenú improvizáciu, ktorá pomohla vytvoriť v koncertnej miestnosti pohodovú atmosféru.

My sme učiteľov pýtali, či sa pred vystúpením viac obávali svojich žiakov, alebo riaditeľky. Ich odpovede vás možno prekvapia. Dozviete sa ich v príspevku, na ktorom pracovali žiaci AMT.

Koncert bol v škole januárovou udalosťou číslo 1. Keďže nešlo o bežnú udalosť, rozhodli sme sa pripraviť záznam celého koncertu.


22. január 2024

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.