Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#O nás


2%

Aj Vaše 2% nám veľmi pomôžu!

Adventný kalendár ZUŠ J. Albrechta 2021

ZUŠ Jána Albrechta pripravila opäť pre Vás hudobné prekvapenia na každý deň do Vianoc.

Aj v našej ZUŠ môžete odovzdať krabicu od topánok plnú lásky!

Zbierka predĺžená do 6. 12. 2021! Urobme spoločne krajšie Vianoce seniorom!

Ako máme správne cvičiť

Pripravili sme pre Vás videopomôcku, ktorá je stručným návodom, ako má žiak doma cvičiť, na čo si má dávať pozor a čomu sa má vyhnúť.

Boli sme súčasťou podujatia Bratislavské mestské dni.

Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nút...

Bratislavské vianoce 2021

Žiaci našej školy vytvorili vianočné ozdoby pre podujatie organizované Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, v spolupráci s Hlavným mes...

Dar od Mikuláša

Aj tento rok našu ZUŠ Jána Albrechta navštívil Mikuláš a priniesol aj krásny netradičný darček.

Diela majstrov z čias bývalého Rakúsko - Uhorska

ZUŠ Jána Albrechta po dvoch rokoch pripravila Rakúsko – Uhorský večer. Covidove obdobie preverilo životaschopnosť mnohých projektov – tento pandémi...

Gašpar Beiser

Pouličné divadlo s flautovým triom kočovalo po Prešporku

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Urobme opäť spoločne krajšie Vianoce seniorom! Aj tento rok zbierame pre seniorov krabičky plné lásky od 23. 11. do 2. 12. 2022! Milí priatelia...

Koncertná sála Edity Gruberovej

ZUŠ Jána Albrechta je poctená významnou udalosťou. Umelkyňa svetovej extra triedy Edita Gruberová súhlasila s tým, aby nová školská koncertná sála ...

Na čo sme najviac hrdí

ZUŠ Jána Albrechta je jedným z kultúrnych centier v bratislavskej Petržalke. Nájdete v nej rukopis speváčky Edity Gruberovej, Galériu významného sl...

Otvorenie školského roka ako garden party ZUŠ

Krst vlastnej knihy, podcastu a nového videoklipu, piknikové deky a garden party. Takto vyzeralo otvorenie nového školského roka v ZUŠ Jána Albrechta.

Otvorenie výstavy Ruské bábiky

Bianca Belicová zahrala na otvorení výstavy Ruské bábiky v ľudových a svetských krojoch 17.-19. storočia.

Oznam COVID 19

Bratislava sa od 8.11.2021 nachádza v červenej farbe školského semaforu, prosíme vás o nasledovné:

Raj je aj pre zvieratká

Od zvieratiek sa možno mnoho naučiť

Školné a poplatky

Školné a spôsob úhrady Výška školného sa v tomto školskom roku mení. Upravil ho náš zriaďovateľ, ktorým je bratislavský magistrát. Urobi...

Školské novinky

Do nového školského roka vstupuje ZUŠ J. Albrechta s viacerými novinkami.  Tie by mali zabezpečiť rýchlejšiu a prehľadnejšiu informovanos...