Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Informácie


Školné a poplatky

Školné a spôsob úhrady Výška školného sa v tomto školskom roku mení. Upravil ho náš zriaďovateľ, ktorým je bratislavský magistrát. Urobi...

Školské novinky

Do nového školského roka vstupuje ZUŠ J. Albrechta s viacerými novinkami.  Tie by mali zabezpečiť rýchlejšiu a prehľadnejšiu informovanos...

Zabezpečenie nerušného vyučovania

Na základe upozornení a pripomienok rodičov a učiteľov školy prijalo riaditeľstvo ZUŠ J. Albrechta opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť nerušené...

Začiatok školského roka a zápis žiakov

Školské brány v ZUŠ Jána Albrechta sa otvoria 4. septembra 2023 o 14:00 hod. Vtedy sa zároveň začína zápis novoprijatých žiakov a zadeľovanie hodín...