Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

#Hudobný odbor


Adventný kalendár ZUŠ J. Albrechta 2021

ZUŠ Jána Albrechta pripravila opäť pre Vás hudobné prekvapenia na každý deň do Vianoc.

Ako máme správne cvičiť

Pripravili sme pre Vás videopomôcku, ktorá je stručným návodom, ako má žiak doma cvičiť, na čo si má dávať pozor a čomu sa má vyhnúť.

Boli sme súčasťou podujatia Bratislavské mestské dni.

Obdobie na prelome apríla a mája už 19 rokov patrí Bratislavským mestským dňom. Túto tradíciu síce prerušila pandémia, ale v tomto roku si túto nút...

Bratislavské mestské dni 2023

ZUŠ Jána Albrechta sa aj tento rok aktívne zapojila do 20. ročníka Bratislavských mestských dní.

Diela majstrov z čias bývalého Rakúsko - Uhorska

ZUŠ Jána Albrechta po dvoch rokoch pripravila Rakúsko – Uhorský večer. Covidove obdobie preverilo životaschopnosť mnohých projektov – tento pandémi...

Koncertná sála Edity Gruberovej

ZUŠ Jána Albrechta je poctená významnou udalosťou. Umelkyňa svetovej extra triedy Edita Gruberová súhlasila s tým, aby nová školská koncertná sála ...

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera v Košiciach

Sedemnásty ročník medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach aj s účasťou ZUŠ Jána Albrechta.

Otvorenie výstavy Ruské bábiky

Bianca Belicová zahrala na otvorení výstavy Ruské bábiky v ľudových a svetských krojoch 17.-19. storočia.

Spomienka na Jána Cikkera

Stredy už tradične patria v ZUŠ Jána Albrechta školským koncertom.  Predposledná februárová streda bola venovaná spomienkam na významného...

Tradícia Rakúsko – Uhorských večerov má 14 rokov

Projekt Rakúsko – Uhorský večer má už 14 rokov. Ide o sériu koncertov ZUŠ z Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska.

Tradícia rodinných koncertov ožila

ZUŠ Jána Albrechta na Topoľčianskej 15 v Bratislave po zrušení pandemických opatrení obnovuje naplno svoje aktivity. Po takmer dvoch rokoch škola o...

Učitelia na pódiu

Pedagógovia ZUŠ J. Albrechta sa rozhodli zorganizovať učiteľský koncert. Svojim žiakom a ich rodičom sa predstavili ako koncertní umelci. ...

ZUŠ J. Albrechta a Robo Opatovský

ZUŠ Jána Albrechta bola pri odovzdaní zlatej platne Robovi Opatovskému. S týmto populárny spevákom má naša škola viac spoločného, ako si myslíte.