Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

17. január 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Celoslovenská výtvarná súťaž Frivaldského ilustrácie 2023


Usporiadateľom súťaže je Základná umelecká škola Rajec v spolupráci s mestom Rajec. Hlavným cieľom a zámerom súťaže Frivaldského ilustrácie 2023 je podporiť u žiakov záujem o prírodovedeckú ilustráciu.

Tu sú naše najlepšie výtvarné práce, ktoré žiaci vytvorili pod vedením p. učiteliek Radostiny Doganovej a Karíny Škotkovej a budú reprezentovať našu školu v tejto súťaži.


17. január 2023

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.