Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

11. december 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Spomienka na Editu Gruberovú


Pozývame vás do Sály Edity Gruberovej, kde budeme spomínať na túto bratislavskú rodáčku a jednu z najuznávanejších svetových speváčok, ktorá by sa v tomto predvianočnom období dožila 75 rokov.
V nasledujúcom dokumente budú na Editu Gruberovú spomínať jej spolužiačky z bratislavského konzervatória, ale aj Peter Valentovič, ktorý prezradí, ako sa stal „dvorným klaviristom“ kráľovnej  bel canta, ako Editu Gruberovú volali. Dozviete sa, aký vzťah mala k slovenskej ľudovej piesni a ktorá z nich bola jej najobľúbenejšia.
Dokument vyrobil odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby ZUŠ J. Albrechta.


11. december 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.