Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Skip to main content

11. december 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.

Spomienka na Editu Gruberovú


V nasledujúcom dokumente budú na Editu Gruberovú spomínať jej spolužiačky z bratislavského konzervatória, ale aj Peter Valentovič, ktorý prezradí, ako sa stal „dvorným klaviristom“ kráľovnej  bel canta, ako Editu Gruberovú volali. Dozviete sa, aký vzťah mala k slovenskej ľudovej piesni a ktorá z nich bola jej najobľúbenejšia.
Dokument vyrobil odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby ZUŠ J. Albrechta.


11. december 2021

Ak chceš tento článok niekomu poslať, nech sa páči.